Als Hoog Sensitief Persoon (HSP) voel je mensen en situaties snel aan, vaak voordat anderen dat doen. Je bent empathisch, sensitief in het peilen van de behoeftes van anderen en vaak creatief en perfectionistisch. Voor veel HSP’ers is het moeilijk om op het werk, de vriendenkring of in het gezin de eigen behoeftes en grenzen aan te geven.

Hooggevoelige mensen hebben vaker dan gemiddeld last van het gedrag van anderen: je hebt misschien meer tijd nodig om te verwerken wat er is gebeurd in een bepaalde situatie. Je kunt veel dingen persoonlijk opvatten en dat zorgt ervoor dat je de emoties of de energie van anderen te lang met je mee kunt dragen.

Annemarie van Dam coaching in praktijk

Hoe kun je jezelf beter staande houden in een wereld vol prikkels en verwachtingen?

Hoe kun je jouw hooggevoeligheid als kracht inzetten? Ik ben een ervaren coach met als specialisatie hooggevoeligheid. Samen gaan we kijken hoe jij je eigen ruimte in kunt nemen en jezelf kunt begrenzen. Zodat je niet alleen maar geeft en niks terugkrijgt.

Omdat je jarenlang gewend bent een bepaalde rol aan te nemen, ga je door in het patroon van geven, geven en nog eens geven. Dat is heel begrijpelijk. Maar weet je dat je jezelf klein houdt door op deze manier te leven? Als je eens goed en eerlijk in de spiegel kijkt, vraag je dan af: ben jij het niet zélf die te veel van jezelf verwacht?

Door mijn eigen ervaringsdeskundigheid en kennis kan ik je helpen om weer in je eigen kracht te komen. Ik was 12 jaar lang studentendecaan voor studenten met autisme en AD(H)D. Ik heb ook volwassenen met deze 'stempels' (die ik zelf niet zie als beperking maar als kans) geleerd om hun werk persoonlijke leven te balanceren.

Ik kan je helpen om meer rust, ruimte voor jezelf en plezier in het leven ervaren. Als je jezelf centraal stelt, dan creëer je een leven vol overvloed!